CEZAMAT zaprasza na seminarium

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zaprasza na seminarium „Magnetyczne układy warstwowe o modyfikowanych w płaszczyźnie właściwościach magnetycznych i ich zastosowania”. Gościem spotkania będzie prof. Feliks Stobiecki.

Wprowadzenie do układów warstwowych lokalnych zmian właściwości magnetycznych w płaszczyźnie układu pozwala na uzyskanie specyficznej struktury magnetycznej, której realizacja w układach jednorodnych nie jest możliwa. Omówionych zostanie kilka przykładów modyfikacji anizotropii lub oddziaływania w układach warstwowych wykazujących anizotropię prostopadłą (Au/Co, Pt/Co). Zmiany właściwości magnetycznych w płaszczyźnie struktur uzyskiwano poprzez wytwarzanie warstw klinowych lub bombardowanie jonowe.

Bombardowanie warstw Au/Co jonami He przez maski utworzone z regularnej dwuwymiarowej sieci nanokulek lateksowych, pozwoliło wytworzyć jednorodną sieć sztucznych domen. Takie struktury są interesujące ze względu na możliwość wykorzystania do zapisu informacji. Uzyskanie monotonicznych zmian anizotropii lub oddziaływania międzywarstwowego pozwala na realizację procesu przemagnesowania poprzez, kontrolowaną jednorodnym polem magnetycznym, propagację pojedynczej prostej ściany domenowej.

Funkcjonalne układy warstwowe, w których możliwa jest kontrola położenia ściany domenowej znajdują szerokie zastosowanie, np. jako sensory magnetooporowe lub układy typu lab-on-a-chip wykorzystujące efekt magnetoforezy do sterowania przemieszczaniem funkcjonalizowanych cząstek magnetycznych.

Profesor Feliks Stobiecki jest Kierownikiem Zakładu Cienkich Warstw Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Wykład organizowany jest w ramach cyklu spotkań CEZAMAT, które odbywają się co miesiąc. Celem tej inicjatywy jest prezentowanie ciekawych osiągnięć naukowych oraz planów projektów badań i wdrożeń.

Kiedy?

5 lutego 2015 r. (czwartek), godz. 15.30
Gmach Główny PW, s. 124 (Sala Senatu)