Aukcja Świąteczna 2023: Architekci - Ukrainie

Zdjęcie prac zawieszonych na instalacji naściennej

Zapraszamy społeczność uczelni do udziału w aukcji dobroczynnej na rzecz walczącej Ukrainy. Prace wybitnych warszawskich architektów będzie można nabyć podczas licytacji zaplanowanej na 20 grudnia.

Dziekan Wydziału Architektury PW, dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski zaprasza do udziału w drugiej akcji na rzecz Fundacji Charytatywni wspierającej bezpośrednio Centrum Św. Marcina De Porres w Fastowie pod Kijowem. 

Dzięki zaangażowaniu środowiska architektów związanych z warszawskim Wydziałem Architektury podczas pierwszej edycji zebrano ponad 10 tys. złotych. Tym razem również liczymy na udział społeczności uczelni w tej społecznie odpowiedzialnej inicjatywie.

Trwa kolejny miesiąc wojny w Ukrainie. Środowisko architektów związanych z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej chce wyrazić realne wsparcie dla Ukrainy organizując drugą zbiórkę prac rysunkowych i malarskich, a we współpracy z Fundacją Charytatywni zasilić finansowo potrzeby domu im. Marcina de Porres w Fastowie pod Kijowem. Aukcja prac artystycznych autorstwa architektów będzie okazją do wyrażenia naszego poparcia dla walki obronnej narodu ukraińskiego. W aukcji wystawione będą rysunki, tuszem i kredką, akwarele i obrazy olejne, o przeważającej tematyce architektonicznej, mogą stanowić doskonały upominek świąteczny, a jednocześnie być wyrazem ludzkiej solidarności - wyjaśniał dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni, Prodziekan ds. Studiów Wydziału Architektury PW, Koordynator akcji.

Plakat aukcji świątecznej 2023: Architekci Ukrainie

Prace można oglądać od 13 grudnia pod adresem: https://art73.gallery/pages/aukcja-swiateczna-architekci-ukrainie

Aukcja zostanie przeprowadzona przez Fundację Charytatywni 20 grudnia o godz. 19.30 w Gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego, po sesji Rady Wydziału Architektury.