Akademia Internacjonalizacji PW

fot.: Szymon Drabczyk

Pod wspólną nazwą „Akademii Internacjonalizacji PW” realizowany jest cykl czterech seminariów dotyczących najważniejszych kwestii związanych z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego. 

Seminaria poruszają temat internacjonalizacji we wszystkich jej przejawach – kształcenia, badań naukowych, studentów międzynarodowych oraz zarządzania umiędzynarodowieniem. Prelegentami są czołowi europejscy eksperci i praktycy w zakresie szeroko pojętego umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, posiadający wybitną wiedzę teoretyczną w swojej dziedzinie oraz unikalną praktykę wdrażania oraz zarządzania internacjonalizacją.

Seminarium skierowane jest do kadry kierowniczej (na poziomie centralnym, wydziałowym i na poziomie innych jednostek uczelni), Pełnomocników Dziekanów ds. Współpracy Międzynarodowej/Studiów w języku angielskim, kierowników projektów badawczych oraz koordynatorów programów edukacyjnych.

fot.: Szymon Drabczyk

Pierwsze seminarium pt. “Setting the scene – Definitions for and driving forces of internationalization” odbyło się się 7 maja 2013 r. Poprowadził je Prof. Hans de Wit (Amsterdam University of Applied Science), teoretyk internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, współautor przełomowej publikacji „The end of internationalization?” oraz dyrektor Centre for Higher Education Internationalization (CHEI). Profesor de Wit wprowadził uczestników seminarium w podstawowe pojęcia dot. internacjonalizacji, wyjaśnił dlaczego należy dążyć do umiędzynarodowienia uniwersytetów, obalił również mity dot. internacjonalizacji, przedstawił rachunek zysków i strat związanych z wdrażaniem strategii umiędzynarodowienia.

 
Drugie seminarium pt. „From strategy to realization – Implementing internationalization” odbyło się 6 listopada 2013 r. Poprowadził je Uwe Brandenburg (CHE Consult) – dyrektor zarządzający CHE Consult (czołowa europejska firma doradczo-konsultingowa w zakresie szkolnictwa wyższego, operator europejskiego rankingu szkół wyższych U-Multirank na etapie pilotażu), współautor przełomowej publikacji „The end of internationalization?”, wieloletni dyrektor biur współpracy międzynarodowej wiodących uniwersytetów niemieckich, w tym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, koordynator licznych projektów badawczych w zakresie wdrażania i mierzenia poziomu umiędzynarodowienia szkół wyższych. Uwe Brandenburg wprowadził uczestników w tematykę tworzenia i wdrażania strategii internacjonalizacji w uczelniach wyższych.
 

fot.: Dominika Frąk-Dudzińska 

Kolejne seminaria zaplanowano na:
luty/marzec 2014 r. – „Internationalization of Research and Innovation”. Prowadzący: prof. Eric Thomas (University of Bristol).
kwiecień 2014 r. - „Internationalization in learning and teaching”. Prowadząca: dr Dana Petrova (Masaryk University).

„Akademia Internacjonalizacji PW” realizowana jest w ramach projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Biurze Rozwoju i Projektów Strategicznych.