Biuletyn PW / Wydarzenia / Wydział Inżynierii Produkcji zmienia nazwę

Wydział Inżynierii Produkcji zmienia nazwę

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW od 1 sierpnia 2021 r. Wydział Inżynierii Produkcji funkcjonuje jako Wydział Mechaniczny Technologiczny. Zmianę pozytywnie zaopiniował Senat Politechniki Warszawskiej.

Zmiana nazwy jest powrotem do korzeni, ponieważ Wydział Inżynierii Produkcji powstał w 1951 r. właśnie jako Wydział Mechaniczny Technologiczny. Utworzono go  z jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda.

Wydział od początku prowadzi badania i dydaktykę w obszarze szeroko rozumianej technologii maszyn, technologii materiałowej, mechaniki, uzbrojenia, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, biomechaniki, poligrafii, zarządzania i inżynierii produkcji. W strukturze Wydziału Mechanicznego Technologicznego funkcjonują trzy instytuty: Technik Wytwarzania, Mechaniki i Poligrafii oraz Organizacji Systemów Produkcyjnych. Wydział oferuje cztery kierunki kształcenia: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych oraz Papiernictwo i Poligrafia z licznymi specjalnościami odpowiadającymi potrzebom studentów i rynku pracy.

Źródło i grafika: Wydział Inżynierii Produkcji

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI