Biuletyn PW / Wydarzenia / Wydarzenia i sukcesy. Podsumowanie roku 2018 w Politechnice Warszawskiej

Wydarzenia i sukcesy. Podsumowanie roku 2018 w Politechnice Warszawskiej

Miniony rok był dla naszej Uczelni czasem wyjątkowych wydarzeń, w których uczestniczyła cała społeczność Politechniki Warszawskiej. Przeżyjmy to raz jeszcze, przywołując wybrane wspomnienia.

Rok 2018 upłynął pod znakiem prac związanych z wprowadzaniem Ustawy 2.0 znanej Konstytucją dla Nauki. Aby przybliżyć jej zagadnienia wspólnocie akademickiej, uruchomiono nową witrynę internetową dedykowaną zmianom wynikającym z nowej ustawy. Politechnika Warszawska czynnie włączyła się również w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zorganizowano szereg wydarzeń związanych z tą rocznicą. Po niemal osiemdziesięciu latach przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej powrócił pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego, uczczono pamięć Jana Rodowicza „Anody” poprzez wmurowanie pamiątkowej tablicy przy ulicy Lwowskiej 7, a na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu „Listy do Niepodległej”, który przygotowały zespoły artystyczne Politechniki Warszawskiej.

Odsłonięcie pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego/zdjęcie: Biuletyn PW

Rozwój uczelni

Uczelnia aktywnie rozwija współpracę partnerską, której celem jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie talentów. Podpisanie umowy o współpracy z T-Mobile Polska, umowy ramowej z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya, czy zainicjowanie wspólnej działalności badawczo-rozwojowej z Grupą LOTOS S.A. i spółką LOTOS Lab to tyko wybrane przykłady współpracy z biznesem, jakie są podejmowane. Więcej o tych i innych przedsięwzięciach można przeczytać w Biuletynie PW w dziale „Współpraca uczelni”.

W 2018 roku Politechnika Warszawska otrzymała blisko 18,8 mln zł na utworzenie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami do testowania i certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS). Przystąpiła również do konsorcjum naukowo-badawczego Pol-Stor-En w zakresie elektromobilności. Współpraca z biznesem zdecydowanie zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu m.in. poprzez komercjalizację wyników prac naszych naukowców.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 utworzona ma zostać infrastruktura badawcza oraz specjalistyczne laboratoria na terenie lotniska w Sierakowie pod Przasnyszem. Ideą projektu jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu systemów bezzałogowych, lotnictwa, nowoczesnych technologii materiałowych oraz energetyki. Z kolei Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku zyska kolejne miejsce do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu „Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku” doposażone mają zostać pracownie badawcze i laboratoria mechaniczne. Dzięki temu zwiększy się potencjał badawczy w rejonie północnego Mazowsza.

Politechnika Warszawska znalazła się również w gronie laureatów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Nasza Uczelnia otrzyma prawie 36 mln zł dofinansowania na realizację projektu „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy.

W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW otwarto American Center Warsaw. Podczas konferencji inicjującej działalność Centrum omawiane były najważniejsze kwestie w relacjach Polski i Stanów Zjednoczonych w obszarach takich jak bezpieczeństwo, współpraca, czy ekonomia. Pod tym samym adresem powstała również nowa przestrzeń, w której odbywać się będą kursy, warsztaty i szkolenia - Warsaw Design Factory Politechniki Warszawskiej. Będzie sprzyjać rozwijaniu współpracy nauki z biznesem oraz kształceniu kadry dydaktycznej Uczelni. W Kampusie Południowym Politechniki Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji utworzono Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Dzięki niemu stanie się możliwe przeprowadzenie badań niszczących i nieniszczących materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w zaawansowanych konstrukcjach przemysłowych i użytkowych.

Otwarcie American Center Warsaw/zdjęcie: Biuletyn PW

Nagrody, medale i wyróżnienia

W ramach tradycyjnych obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w 2018 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w promocjach doktorskich i habilitacyjnych, wręczeniu odznaczeń państwowych oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe trzech warszawskich uczelni: Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej oraz korporacji akademickich: Sarmatia i Arkonia. 44. Medal Politechniki Warszawskiej otrzymał profesor Roman Barlik za „wniesienie nowych wartości w rozwój krajowej i światowej energoelektroniki oraz za działania na rzecz polskiej społeczności naukowej”. Profesor Grzegorz Pawlicki w uznaniu Zasług dla Rozwoju Inżynierii Medycznej oraz Działań na Rzecz Społeczności Akademickiej został uhonorowany 45. Medalem Politechniki Warszawskiej.

Święto Politechniki Warszawskiej 2018/zdjęcie: Biuletyn PW

Medal Młodego Uczonego z numerem 10. z rąk  Rektora Politechniki Warszawskiej odebrał dr Krzysztof Szerenos z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku za odkrycie metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. Podczas uroczystości wręczone zostały także statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego - wybitnego polskiego uczonego pierwszej połowy XX wieku, metalurga, chemika i metaloznawcy. Medalem Młodego Uczonego z numerem 11. został uhonorowany dr hab. n. med. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę przyznano za opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby i wprowadzenie ich do praktyki klinicznej jako tzw. „Kryteria Warszawskie”. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe, a odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” otrzymała mgr Beata Dobrzeniecka z Wydziału Mechatroniki PW.

Osiągnięciem, z którego możemy być szczególnie dumni jest zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce - PRODOK, który organizuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Politechnika Warszawska zajęła je ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim.

Badania i nauka 

Nowe technologie to obszar, w którym pracownicy i studenci Politechniki Warszawskiej dokonują przełomowych odkryć, a opracowane przez nich projekty znajdują praktyczne zastosowania. Takim przykładem może być projekt członków Koła Naukowego Napędów MELprop PW, którzy zbudowali silnik rakietowy na paliwo ciekłe. W silniku jako paliwo wykorzystywana jest kerozyna (paliwo wykorzystywane w odrzutowcach), a jako utleniacz - podtlenek azotu (gaz rozweselający). Może on pracować nawet przez 20 sekund, generując ciąg rzędu 500N - co wystarczy do napędzenia rakiety.

Praca naukowa studentów, absolwentów i doktorantów Uczelni jest wielokrotnie nagradzana w krajowych i międzynarodowych konkursach. Warto przypomnieć choćby rozstrzygnięty w 2018 roku konkurs Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowy Grant. W VII edycji konkursu nagrodzonych zostało dwóch studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.  Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. co roku ogłaszają również „Konkurs o Nagrodę Siemensa”. Inicjatywa promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich.  Natomiast wspólnie z Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Uczenia promuje najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie o tematyce motoryzacyjnej. Konkurs  o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles jest efektem zawartej w 1997 r. umowy o współpracy.

Warto podkreślić, że projekty, które powstają w ramach prowadzonej przez Politechnikę Warszawską współpracy z biznesem znajdują szerokie komercyjne zastosowania. NaviSoC „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT (Internet of Things) o niskim Poborze mocy” został opracowany przez zespół z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w konsorcjum z firmami ChipCraft Sp. Z o.o. oraz Inowatronika Tomasz Radomski. W wyniku realizacji projektu powstanie produkt w postaci układu scalonego, który będzie gotowy do montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem.

Galileo Masters 2018/zdjęcia: Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW

Z kolei zespół z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pałko opracował i wprowadził do stosowania specjalistyczne urządzenie „Fizyczny model termodynamiczny piersi”. Pozwala ono wykryć niepokojące zmiany w piersi już na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju, a także zwiększa skuteczność samodzielnych badań kontrolnych. Urządzenie jest dobrym przykładem na to jak praca naukowa, może być wykorzystywana z korzyścią dla ludzkiego zdrowia.

Sukcesy studentów Politechniki Warszawskiej

Rok 2018 był wyjątkowy również ze względu na liczne innowacyjne pomysły i inicjatywy studentów Politechniki Warszawskiej. Satelita PW-Sat2, skonstruowany przez członków Studenckiego Koła Astronautycznego PW został wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiety Falcon 9. Wypełnił swoją misję i na kilka dni przed końcem roku otworzył żagiel deorbitacyjny. Dzięki miniaturyzacji satelity i optymalizacji kosztów, których dokonał zespół PW-Sat2 kosmos staje się bardziej dostępny, a przyszłe misje z udziałem projektów przygotowanych na Uczelni, bardziej realne. Z kolei „Płockostan” - aplikacja przygotowana przez zespół studentów Politechniki Warszawskiej wygrała w maratonie programistów - City Coders Hackathon Płock. Może monitorować nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale także utrudnienia komunikacyjne na terenie miasta.

Wydarzeń, rocznic i sukcesów było oczywiście dużo więcej. Przypomnieliśmy tylko wybrane z nich zachęcamy więc do dalszej lektury Biuletynu Politechniki Warszawskiej. Jaki będzie rok 2019? Wszystko przed nami!

Opracowano: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW