Biuletyn PW / Wydarzenia / Promocje doktorskie i habilitacyjne w Politechnice Warszawskiej

Promocje doktorskie i habilitacyjne w Politechnice Warszawskiej

18 czerwca 2018 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych Politechnika Warszawska uhonoruje najwyższym odznaczeniem uczelni prof. dr. hab. inż. Grzegorza Pawlickiego. Nagrodę Siemensa odbiorą laureaci konkursu.

Podczas ceremonii promocji doktorskich i habilitacyjnych społeczność akademicka wyraża wdzięczność dla tych wszystkich, którzy  podejmując  trud pracy badawczej i edukacyjnej, tworzą fundamenty pod rozwój nauki. Ich praca i zaangażowanie kształtuje oblicze naszej niepodległej ojczyzny, czyniąc ją silniejszą wiedzą i możliwościami. Dla uczelni akademickiej kształcenie kadr naukowych wypełnia misję wobec społeczeństwa, wykraczając tym samym poza granice państw, modelując sylwetki pełne świadomego humanizmu.

45. Medalem Politechniki Warszawskiej - najwyższym odznaczeniem uczelni nadawanym osobom lub instytucjom za istotne zasługi, zostanie uhonorowany prof. dr hab. inż. Grzegorz Pawlicki w Uznaniu Zasług dla Rozwoju Inżynierii Medycznej oraz Działań na Rzecz Społeczności Akademickiej.

Tego dnia zostaną również rozdane nagrody w XXIII Konkursie o Nagrodę Siemensa; VIII Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Automatyki i Robotyki; II Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki.

Nagroda Siemensa jest przyznawana polskim naukowcom i zespołom badawczym od 1995 roku na mocy podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską. Wyróżnienie promuje wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce w zakresie m.in. elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW