Zajęcia piątkowe w środę

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 31 marca 2021 r. (środa) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

„W semestrze letnim:  31.03.2021 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek”

- zgodnie z  §1 ust. 3 Zarządzenia nr 31/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2020/2021.