Zajęcia piątkowe w poniedziałek

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

„W semestrze zimowym: 10.01.2022 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek”

- zgodnie z §1 ust. 3 pkt 4 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022