Zajęcia piątkowe w poniedziałek

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

„4. W semestrze letnim: 3) 15.06.2020 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek”

- zgodnie z  §1 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020.