Zajęcia piątkowe w czwartek

Zdjęcie przedstawia fragment Gmachu Głównego PW

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 5 stycznia 2023 r. (czwartek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek. 

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

„3. pkt 2 W semestrze zimowym: 05.01.2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek ”

– zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 32/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2022/2023.