Zainspiruj się! Spotkanie z prof. Natalią Golnik

W dniu 27 kwietnia 2015 odbyło się pierwsze spotkanie Miss Profesor organizowane przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w ramach akcji „Dziewczyny do Nauki”. Bohaterem spotkania była prof. dr hab. Natalia Golnik, Dziekan Wydziału Mechatroniki.

Akcje takie jak „Dziewczyny na Politechniki”, Dziewczyny do ścisłych” oraz „Dziewczyny do nauki” realizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Młodej Nauki i Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych mają na celu propagowanie kierunków technicznych wśród młodych kobiet wybierających swoją ścieżkę kariery.

Udział kobiet na uczelniach technicznych wynosi obecnie 37% ogólnej liczby studentów, podczas gdy w latach 2007/2008 stanowił zaledwie 30,7%. Mimo że zauważalna jest tendencja wzrostowa, wciąż istnieje potrzeba zachęcania młodych kobiet do wybierania kierunków ścisłych i technicznych.

Od lewej: Aleksandra Szreniawa-Sztajnert (Fundacja Młodej Nauki), prof. dr hab. Natalia Golnik, Sylwia Marczak (Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej), Anna Gayer (Przewodnicząca Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej),
Bianka Siwińska, Joanna Lisiecka (Fundacja Edukacyjna Perspektywy)

Na szczęście są kobiety, które swoją pracą udowadniają, że można się odnaleźć w męskim świecie nauki. O tym jak odpowiednio zaprogramować się na sukces opowiadała podczas spotkania Miss Profesor, organizowanego przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. Natalia Golnik, Dziekan Wydziału Mechatroniki.

Profesor udzieliła wielu cennych rad dotyczących tego jak pogodzić życie osobiste z pracą kobiety-naukowca. Podpowiedziała też jak efektywnie współpracować z mężczyznami oraz jak być asertywną w stosunku do przełożonych.

Forma wywiadu pozwoliła uczestnikom na aktywny udział w spotkaniu. Odpowiedzi prof. Natalii Golnik - pełne humoru i jednocześnie profesjonalizmu - zainspirowały i utwierdziły uczestniczki, że ścieżka kariery naukowej jest jak najbardziej właściwa.

Podobne artykuły:

Zaprogramowane na Politechnikę!
Światowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w ICT
Staż dla studentek w branży ICT – trzecia edycja
Dziewczyny w nowych technologiach
Wyciąg z raportu „Kobiety na politechnikach 2015”

Źródło: RDPW