Yale School of Management z wizytą w CZIiTT PW

24 marca br. Politechnikę Warszawską odwiedziła grupa studentów MBA z Yale School of Management. Wizyta odbyła się w ramach programu Campus, którego celem jest budowanie trwałych relacji między instytucjami polskimi i amerykańskimi w obszarach kultury i nauk społecznych.

Zagraniczni goście mieli okazję do zapoznania się z badaczami, pracownikami i młodymi naukowcami realizującymi swoje projekty w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu organizowanym przez Dział Badań i Analiz CZIiTT wziął udział również Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii oraz Inkubator Innowacyjności. 

Program Campus współpracuje z następującymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie: MIT, Harvard, Yale, Princeton, Columbia, University of Michigan, University of Illinois at Chicago, Emerson College Boston, Emerson College LA, Bard College, Barnard College, New School New York, Brandeis University, University of California Los Angeles, University of Southern California oraz California Institute of the Arts. Wymiana doświadczeń następuje poprzez organizację rozmaitych wydarzeń na uczelniach, w tym warsztatów, koncertów, wystaw, wykładów, konferencji, rezydencji oraz wizyt studyjnych.

Program Campus powstał w 2012 roku z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza - narodowej instytucji kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki POLSKA. Program Campus oraz pozostałe działania Instytutu sygnowane są marką Culture.pl.

Źródło: CZIiTT PW