Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa podsumowuje program stażowy dla studentów

31 firm i 85 uczestników staży, z których prawie 50% podjęło zatrudnienie bezpośrednio po ich ukończeniu - to efekty projektu realizowanego przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW. Jego podsumowanie odbyło się 28 listopada 2019 r. w Instytucie Techniki Cieplnej.

Spotkanie podsumowujące projekt „Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” otworzył prof. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału MEiL PW.

Gościem spotkania był prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW. Uczestniczyli w nim również stażyści i ich pracodawcy, a także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu było kształtowanie i podniesienie kompetencji studentów dwóch kierunków studiów: Energetyka oraz Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, odpowiadających oczekiwanym potrzebom pracodawców sektora energetycznego oraz tych gałęzi przemysłu, w których wykorzystuje się roboty i zaawansowane urządzenia automatyki.

Kierownikiem projektu był prof. Konrad Świrski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, a koordynatorem - Paulina Chrobocińska z Biura Dziekana, Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych. Zespół zarządzający uzupełniała Magdalena Stawiszyńska, również z Biura Dziekana Wydziału MEiL.  

W programie, realizowanym od lutego 2018 r. do października 2019 r., wzięło udział 31 firm i 85 studentów, z których prawie 50% podjęło zatrudnienie bezpośrednio po ukończonym stażu.

- Jestem bardzo zadowolony z odbytego stażu. Jest to idealna okazja do rozwinięcia umiejętności i zdobycia doświadczenia potrzebnego na rynku pracy - mówi Maciej, jeden ze stażystów.

- Bardzo dużym atutem stażu była organizacja zadań przez opiekuna, udział w znaczących projektach i współpraca z doświadczonymi pracownikami - podkreśla Olga, kolejna uczestniczka programu.

Zakończony program jest ważnym elementem wieloletniego wydziałowego programu rozwoju kompetencji studentów, a także grupy projektów ogólnouczelnianych kierowanych do studentów wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Jego realizacja wpisuje się wielopłaszczyznowo w Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, do której Politechnika Warszawska przystąpiła we wrześniu br., a wymierne korzyści projektu wskazują na potrzebę kontynuacji działań ułatwiających wejście dobrze przygotowanych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Zdjęcia: Biuletyn PW