Wręczenie stypendiów im. inż. Mieczysława Króla

19 grudnia 2015 r. dziesięcioro najlepszych studentów odebrało stypendia ufundowane przez fundację Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation. Dyplomy wręczył prof. Władysław Wieczorek, Prorektor ds. Studenckich.

Kapituła Funduszu Stypendialnego, po szczegółowym rozpatrzeniu podań spełniających wymagania formalne, postanowiła przyznać dziesięciu osobom stypendia im. inż. Mieczysława Króla na okres 10 miesięcy roku akademickiego 2015/2016. Nagrodzone osoby - ze średnią nie mniejszą niż 4,25 - odebrały dyplomy od prof. Władysława Wieczorka, Prorektora ds. Studenckich. W imieniu nieobecnych decyzje o przyznaniu stypendium odebrali Prodziekani ds. Studenckich PW, wchodzący w skład Kapituły: prof. Andrzej Pachuta (Wydział Geodezji i Kartografii), doc. dr. inż. Wojciech Urbański (Wydział Elektryczny), prof. Dawid Myszka (Wydział Inżynierii Produkcji), dr inż. Zbigniew Gajo (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych).

Wśród osób którym przyznano stypendia znalazło się dwóch  studentów pierwszego roku (Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku) oraz ośmiu z następnych roczników (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW Filia w Płocku, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektryczny /3 os./, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Chemiczny, Wydział Zarządzania).

Stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania w języku angielskim do dnia 31 maja 2016 r., zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Tekst i zdjęcia: Biuletyn PW