Wręczenie dyplomów PW Filii w Płocku

27 listopada 2015 r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w PW Filii w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

W tym roku w Filii, na wszystkich 5 kierunkach ukończyły studia i uzyskały dyplomy 528 osoby, z tego aż 24 osób z wynikami celującymi. W trakcie piątkowego wydarzenia, w sposób uroczysty dyplomy odebrało 117 osób, w tym 14 osób, które zakończyły studia z wynikiem celującym. Dyplomy uzyskali studenci na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technologia chemiczna, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku ekonomia.

Rozdanie dyplomów w PW Filii w Płocku/fot. PW Filia w Płocku

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Dyrektorzy Kolegium NEiS, Prodziekani Wydziału i Dyrektorzy Instytutów oraz Przedstawiciele Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Więcej zdjęć TUTAJ

Źródło: PW Filia w Płocku