W Warszawie powstał skwer im. Bohdana Lacherta

Na stołecznej Woli, obok ratusza, powstał skwer imienia projektanta Muranowa Południowego oraz jednego ważniejszych polskich twórców architektury awangardowej - Bohdana Lacherta, profesora Politechniki Warszawskiej. 

Bohdan Lachert przed II wojną światową był członkiem grupy architektonicznej Praesens, tworzył razem z wybitnym Józefem Szanajcą. W 1945 roku został członkiem zespołu Biura Odbudowy Stolicy. O upamiętnienie Lacherta do ratusza zwrócili się sami mieszkańcy. Uchwała w tej sprawie została przyjęła pod koniec 2019 roku przez Radę m.st. Warszawy.

Celem konkursu pt. „Eko-aktywne zagospodarowanie skweru im. Bohdana Lacherta w Warszawie” zorganizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej było innowacyjne i kreatywne opracowanie zagospodarowanie skweru, jako miejsca węzłowego w przestrzeni Muranowa. W jury znaleźli się przedstawiciele uczelni, Stowarzyszenia Architektów Polskich i rodziny Bohdana Lacherta.

Prace zostały wykonane w ramach seminarium projektowego Miejski Prototyp Eko-Aktywny z wykorzystaniem metody Design Thinking oraz PBL (Problem Based Learning), pod kierunkiem dr inż. arch. Magdaleny Grochulskiej-Salak, dr inż. arch. Justyny Zdunek-Wielgołaskiej, dr inż. arch. Kingi Zinowiec-Cieplik, mgra inż. arch. Jakuba Fanczuka.

Studenci opracowali wirtualne modele zagospodarowania i wyposażenia skweru w odniesieniu do współczesnych potrzeb i tendencji projektowych w powiązaniu z założeniami pro-środowiskowymi, dziedzictwa kulturowego i interaktywnego modelowania.

I miejsce zajął zespół w składzie: Dominika Bojarczyk, Zuzanna Pomaska oraz Krzysztof Reczulski

II miejsce zajął zespół w składzie: Anna Stępień, Barbara Strzelczyk, Zuzanna Woźnicka

Wirtualna wystawa prac jest dostępna na stronie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (należy zalogować się jako gość): www2.arch.pw.edu.pl/course/view.php?id=777

15 czerwca 2020 r. przy al. Solidarności 90 na skwerze przed biblioteką Dzielnicy Wola odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą skweru im. Bohdana Lacherta oraz prezentacja wystawy pokonkursowej.

Powiązany materiał:

Prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński: zawód architekta ma kilka odcieni

Źródło: Dzieje.pl/ Wydział Architektury PW
Grafika: wiz. Dominika Bojarczyk, Zuzanna Pomaska, Krzysztof Reczulski/ Wydział Architektury PW