VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Spedycja – Transport – Cło

Studium Celne w Białej Podlaskiej wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników oraz Izbą Celną w Białej Podlaskiej po raz siódmy organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Spedycja – Transport – Cło.

Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest: „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym”, a inicjatywa ma charakter ogólnopolski. W skład Rady Głównej oraz Jury Olimpiady wchodzą m. in. przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Izb Celnych, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników. Celem Olimpiady jest promocja dynamicznie rozwijającego się działu gospodarki narodowej - transportu, poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technik zdobywania wiedzy oraz innowacyjnych form przekazywania danych.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Spedycja – Transport – Cło

Patronatem honorowym Olimpiadę objęli: Janusz Piechociński, Wicepremier Minister Gospodarki, Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej, Janusz Łacny Prezydent Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU),Bogusław Liberadzki, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego, Tomasz Połeć, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Jan Buczek, Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Andrzej Czapski, Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Tadeusz Łazowski, Starosta Bialski. Uroczystość nagrodzenia laureatów Olimpiady odbędzie się w formie imprezy towarzyszącej XIV Zjazdowi Przewoźników Polskich, przewidzianemu na dzień 13 czerwca 2014 r. w miejscowości Janów Podlaski. Wydarzenie organizowane jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników.

Dla uczestników olimpiady organizatorzy przygotowali cenne nagrody pieniężne i rzeczowe. Ponadto, każdy olimpijczyk otrzyma certyfikat wystawiony przez organizatorów poświadczający uczestnictwo w Olimpiadzie.

Zasady uczestnictwa wraz z pytaniami do pierwszego etapu znajdują się stronie www.rectus.edu.pl.

Odpowiedzi wraz z wypełnionym zgłoszeniem udziału w Olimpiadzie należy przesłać na adres e-mail: olimpiada@rectus.edu.pl w terminie do dnia 8 czerwca 2014 r.

Źródło: RECTUS WOC