Szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii

Zdjęcie przedstawia studentów w sali wykładowej

Szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii przygotowują do łatwiejszego wejścia na rynek pracy/ fot. PW Filia w Płocku

Studenci Inżynierii Środowiska z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku uczestniczą w dodatkowych szkoleniach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu zdobędą cenne na rynku pracy uprawnienia zawodowe, potwierdzające kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Podjęte działania na kierunku Inżynieria środowiska, prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, są odpowiedzią na plan Energetycznej Mapy Drogowej 2050 oraz Krajowy Plan Odbudowy i jego zapisy w komponencie „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”. Programy te przewidują poprawę warunków w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, inwestycji w efektywność energetyczną oraz wymianę źródeł ciepła w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jednym z podjętych na wydziale działań jest Zadanie nr 37 Szkolenia zawodowe dla studentów z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizowane w ramach projektu NERW 2 PW „Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownikiem Zadania jest dr inż. Sławomir Grabarczyk, pracownik Zespołu Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji studentów oraz umożliwienie im uzyskania kwalifikacji zawodowych, dających gwarancję lepszego przygotowania absolwentów kierunku Inżynieria środowiska do wejścia na rynek pracy.

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kilku edycji szkoleń zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych. W jego ramach wsparciem objęci są studenci ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska, a w przypadku wolnych miejsc również studenci innych kierunków prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. 

W etapie pierwszym, realizowanym od 3 kwietnia do 15 maja br. odbyły się stacjonarne szkolenia zawodowe z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (grupa G1), cieplnych (grupa G2) i gazowych (grupa G3). Szkolenia te zakończyły się egzaminami przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, których wyniki potwierdzają nabycie uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń, wymaganych przez wielu pracodawców i bezwzględnie koniecznych w przypadku zatrudnienia na stanowiskach związanych z eksploatacją, a także w przemyśle. Osoby posiadające takie uprawnienia znajdą się w uprzywilejowanej pozycji podczas poszukiwania i podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie.

W tym etapie objęto wsparciem: 23 osoby, z czego 20 osób kontynuuje szkolenia w części drugiej. Wszyscy z pozytywnym wynikiem zdali egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne w grupach G1, G2 i G3.

Zdjęcie przedstawia uczestników szkolenia z dyplomami za stołem konferencyjnym

Uczestnicy tegorocznego szkolenia. Kolejna edycja szkoleń z odnawialnych źródeł energii planowana jest na początku roku akademickiego 2022/23/ fot. PW Filia w Płocku

W części drugiej, realizowanej od 30 maja do 23 czerwca br. odbywają się tematyczne szkolenia zawodowe z zakresu odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych. Etap ten realizowany jest we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, który od 2016 roku posiada akredytacje do prowadzenia szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, potwierdzone wpisami do rejestru w Urzędzie Dozoru Technicznego. 

Kolejna edycja szkoleń z odnawialnych źródeł energii planowana jest na początku roku akademickiego 2022/23.

Źródło i zdjęcia: PW Filia w Płocku