Stypendium pod choinkę 2022

Grafika Stypendium pod choinkę

Na zgłoszenia czekamy do 2 listopada br.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Stypendium pod choinkę. W ramach akcji nagradzani są zaangażowani, aktywnie promujący Politechnikę Warszawską i budujących jej wizerunek studenci i doktoranci. 

Kapituła będzie brała pod uwagę ocenę działalności popularyzatorskiej - także tej prowadzonej wśród najmłodszych i młodzieży.

Kandydatury mogą zgłaszać władze uczelni, dziekani wydziałów, a także samodzielnie w swoim imieniu studenci oraz doktoranci. Zachęcamy do udziału wszystkie osoby aktywnie biorące udział w konkursach naukowych, sportowych, artystycznych. Liczy się także uczestnictwo w projektach społecznych i charytatywnych.

Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmuje Biuro Komunikacji i Promocji (eventy@pw.edu.pl) do 2 listopada br. włącznie.

Do wiadomości należy dołączyć: 

  • prezentację multimedialną przygotowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie,
  • informację dotyczącą osoby zgłaszającej kandydata (w przypadku gdy kandydat jest zgłaszany przez inną osobę),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku do celów marketingowych.

Tegoroczne stypendia zostaną przyznane dzięki hojności wszystkich, którzy wzięli udział w poprzednim Kiermaszu Świątecznym PW.

Regulamin Stypendium pod choinkę 2022