Stypendia rządu francuskiego

Rozpoczęło się przyjmowanie studenckich wniosków  o przyznanie stypendium rządu francuskiego.

Programy stypendialne rządu francuskiego mają wspierać wymianę naukową między naszymi państwami. Stypendia będą przyznawane we wszystkich dyscyplinach w roku akademickim 2014/2015.

Priorytetowo będą traktowane następujące dziedziny: energia, zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, biotechnologia, fizyka jądrowa, technologie informatyczne i telekomunikacyjne, nauki o życiu, onkologia, astronomia, kataliza.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 marca 2014 roku. Polscy studenci mogą się zgłaszać do następujących programów: Master 2 oraz podwójny doktorat.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce.