Stypendia im. inż. Mieczysława Króla przyznane

W piątek 6 grudnia studentom Politechniki Warszawskiej przyznano stypendia fundacji Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation. 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla zostało przyznane dziesięciu studentom naszej Uczelni, którzy odebrali je z rąk prof. Władysława Wieczorka, Prorektora ds. Studenckich oraz prof. Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego Kapituły Funduszu Stypendialnego im. inż. Mieczysława Króla.

O stypendium mogli się ubiegać studenci PW będący obywatelami RP, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia w łącznej wysokości 2200 dolarów będą wypłacane w równych ratach przez okres 10 miesięcy.