Stypendia im. inż. Mieczysława Króla - edycja 2016

Dziesięcioro studentów z dziewięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej dnia 7 grudnia 2016 r. odebrało stypendia, które corocznie przyznaje fundacja Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation.

Kapituła przyznała stypendia na okres 10 miesięcy roku akademickiego 2016/2017. Kryterium wyboru najlepszych obejmowało m.in. średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,25. Pozostałe warunki określa regulamin dostępny m.in. w Biurze Spraw Studenckich Politechniki Warszawskiej.

Członkowie Kapituły i stypendyści w Sali Senatu PW/fot. Biuletyn PW

Beneficjentami stypendium z pierwszego roku studiów zostały osoby z wydziałów: Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Geodezji i Kartografii. Pozostałych ośmiu reprezentowało wydziały: Elektryczny, Administracji i Nauk Społecznych, Inżynierii Produkcji, Chemiczny, Fizyki, Zarządzania, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Geodezji i Kartografii. Pamiątkowe dyplomy studenci odebrali z rąk Prodziekana ds. Studenckich dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. PW oraz prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jakubiaka.

Tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania w języku angielskim o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Źródło: Biuletyn PW