Stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia przyznane. Wśród laureatów - studenci i doktoranci z PW

Aż 38 studentów i 3 doktorantów z Politechniki Warszawskiej otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. 

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło ponad 1900 wniosków o przyznanie stypendiów dla najwybitniejszych żaków z uczelni wyższych w całej Polsce. Z nadesłanych wniosków wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy w bieżącym roku akademickim otrzymają wsparcie finansowe z MNiSW za wybitne osiągnięcia w takich dziedzinach, jak nauka, sztuka oraz sport. Tegoroczni stypendyści otrzymają odpowiednio 15 tys. zł (studenci) oraz 25 tys. zł (doktoranci).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przyznawania stypendiów oraz listy nagrodzonych studentów i doktorantów dostępne są na stronie MNiSW