Stypendia MNiSW dla młodych zdolnych z PW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Wśród nich znalazło się 25 osób z Politechniki Warszawskiej.

Łącznie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia 926 studentom i 89 doktorantom. Wśród nich znalazło się 6 doktorantów i 19 studentów Politechniki Warszawskiej. Lista wyróżnionych została ogłoszona na stronach MNiSW dnia 11 grudnia 2014 r.

Wnioski oceniane były metodą punktową. Punkty przyznawano za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny zespół ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztukę, ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2014/2015. Po dokonaniu oceny zgodnej z ww. wytycznymi, zespół ustalił rankingi wniosków studentów i doktorantów uszeregowane według liczby punktów. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w rankingu co najmniej 21 pkt –  w przypadku studentów i 65 pkt – w przypadku doktorantów.

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki. Wysokość stypendium wynosi 14 000 zł – w przypadku studentów i 22 000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone przez uczelnię jednorazowo.

Lista nagrodzonych doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej

Doktoranci:

 • Krzysztof Durka, nauki chemiczne
 • Kamil Liżewski, nauki techniczne
 • Piotr Podziemski, nauki fizyczne
 • Krzysztof Pokorski, nauki techniczne
 • Maciej Trusiak, nauki techniczne
 • Michał Wlazło, nauki chemiczne

Studenci:

 • Maciej Białogłowski, technologia chemiczna
 • Edyta Paulina Bogucka, gospodarka przestrzenna
 • Wojciech Duszko Bógdał mechanika i budowa maszyn
 • Kamil Ciuchciński, fizyka techniczna
 • Oskar Dondolewski, energetyka
 • Nanette Gerlach, technologia chemiczna
 • Mateusz Gocyła, technologia chemiczna
 • Marcin Kłak, lotnictwo i kosmonautyka
 • Katarzyna Kośna, fizyka techniczna
 • Marek Malinowski, lotnictwo i kosmonautyka
 • Marcin Marjasiewicz, geodezja i kartografia
 • Daniel Miller, transport
 • Michał Owerczuk, lotnictwo i kosmonautyka
 • Paweł Radziszewski, lotnictwo i kosmonautyka
 • Krzysztof Sobczyk, technologia chemiczna
 • Mateusz Soliński, fizyka techniczna
 • Tomasz Stańczyk, elektronika i komunikacja
 • Adam Tomaszewski, lotnictwo i kosmonautyka
 • Anna Ziołowicz, fizyka techniczna

Gratulujemy!

Źródło: MNiSW