Studentka PW zaprojektowała budynek kooperatywy rodzinnej

Projekt domu wielorodzinnego na Starym Mokotowie autorstwa Alicji Głowackiej z Wydziału Architektury PW zwyciężył w studenckim konkursie im. Haliny Skibniewskiej - „Zdrowy Dom”.

Konkurs zorganizował magazyn „Architektura & Biznes”, poszukując najlepszych przykładów zrównoważonej architektury mieszkaniowej, przyjaznej użytkownikom i środowisku. Prace zgłaszano w dwóch kategoriach: dom jednorodzinny oraz wielorodzinny.

W tej drugiej nagrodę główną otrzymał projekt „Dom wielorodzinny na Starym Mokotowie. Potencjał współdzielenia”. Punktem wyjścia dla jego autorki, Alicji Głowackiej z Wydziału Architektury PW, była analiza sytuacji mieszkaniowej we współczesnej Polsce oraz rosnąca świadomość społeczna i środowiskowa.

Ponieważ deweloperskie budynki wielorodzinne ograniczają przestrzeń wspólną do niezbędnego minimum, ważne jest poszukiwanie alternatywnych form zamieszkiwania, sprzyjających nawiązywaniu relacji sąsiedzkich i tworzeniu wspierających się mikrospołeczności.

Budynek kooperatywy rodzinnej, autorka projektu: Alicja Głowacka

Studentka zaproponowała stworzenie drewnianej plomby-kamienicy przeznaczonej dla sąsiedzkiej kooperatywy mieszkaniowej, która mogłaby powstać na Starym Mokotowie w Warszawie.

Nagroda została przyznana za atrakcyjne rozwiązanie architektoniczne dla skomplikowanej struktury mieszkaniowej, na którą składają się między innymi różne potrzeby mieszkańców, zróżnicowane wielkości pomieszczeń oraz adaptowalność przestrzeni.

Jedną z kluczowych decyzji projektowych była lokalizacja klatki schodowej i nadanie jej rangi rdzenia budynku. Wspólnotowy program budynku został wpisany w różne kondygnacje na zasadzie mieszkań rozproszonych, autorka projektu: Alicja Głowacka

-  Tego typu architektura - skromna, estetyczna i oszczędna wydaje się najlepszą odpowiedzią na problematykę mieszkaniową. Plomba-kamienica wykonana z prefabrykatów HBE to także dobry kierunek wskazujący, że w miastach powinno budować się, uzupełniając istniejącą tkankę. Dodatkową wartością projektu jest troska o relacje międzyludzkie i wykreowanie sąsiedzkiej przestrzeni stycznej - uznało jury konkursu.

Projekt został przygotowany pod kierunkiem mgr. inż. arch. Pawła Grodzickiego.

Więcej informacji o konkursie i projekcie naszej studentki na stronie architekturaibiznes.pl.

Źródło: architekturaibiznes.pl
Grafiki: Dom wielorodzinny na Starym Mokotowie, autorka projektu: Alicja Głowacka