Studenci kreują bezpieczne rozwiązania

Dziesięć interdyscyplinarnych zespołów złożonych z sześćdziesięciu studentów Politechniki Warszawskiej i kilkorga ze stołecznej Akademii Sztuk Pięknych podjęło wyzwanie rozwiązania problemu bezpieczeństwa w okolicy.

Kick-off Weekend odbył się w dniach 4-5 marca 2017 r. w Centrum Kreatywności Targowa, na warszawskiej Pradze. Zadanie wyznaczone studentom stanowiło jednocześnie wstęp do Kreatywnego Semestru Projektowego (KSP) - interdyscyplinarnych zajęć realizowanych centralnie dla wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej przez Zespół rektorski INFOX PW. W tym roku do inżynierów dołączyli studenci wzornictwa z ASP.

Uczestnicy Kick-off Weekend/fot. Zespół rektorski INFOX PW

Podczas weekendowych warsztatów uczestnicy pracowali kreatywnie używając m.in. metodyki design thinking, przechodząc przez poszczególne etapy procesu od empatii po prototypowanie i testowanie. Na koniec studenci przedstawili swoje rozwiązania dla problemu bezpieczeństwa, do którego podeszli w rozmaity sposób m.in. pod kątem bezpieczeństwa rozumianego jako swoboda w przemieszczaniu się po mieście, kradzieży rowerów, bezpieczeństwa dzieci, ale także jako braku poczucia spokoju i pewności siebie oraz obojętności ulicy. Wśród najciekawszych propozycji znalazły się:

  • siatka na plecak czy torbę zabezpieczająca przed kradzieżą lub przecięciem,
  • aplikacja Zuch, dla dzieci wracających do domu samodzielnie,
  • wielofunkcyjna karta na e-papierze, lokalizująca nasz portfel, telefon i inne dokumenty,
  • program wsparcia utalentowanych dzieci z rodzin patologicznych lub takich gdzie rodzice nie mają czasu,
  • wiata rowerowa ze stojakiem i aplikacją o dostępności,
  • Program Młody a pomaga, zachęcający do pomagania na ulicy seniorom,
  • Warsztaty psychologiczne z mentoringiem i aplikacją coachingową pn. Shameder.

To oczywiście nie wszystkie rozwiązania, które zaprezentowano podczas tego innowacyjnego weekendu. Niemniej wskazują one na ogromną pomysłowość i zaangażowanie studentów w tworzenie nowej jakości w naszym otoczeniu.

Kreatywny Semestr Projektowy jest prowadzony w Politechnice Warszawskiej od dwóch lat, przez Zespół rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia - INFOX PW, złożony z kadry akademickiej różnych wydziałów PW. W ciągu dwóch lat, przez cykl warsztatów oraz wielomiesięcznej pracy zespołowej przeszło już blisko 200 studentów ze wszystkich wydziałów PW. W ramach KSP studenci pracują w 5-8 osobowych, interdyscyplinarnych zespołach.

Celem zajęć jest stworzenie warunków pracy z jakimi absolwenci mogą mieć do czynienia rozpoczynając pracę w zespołach projektowych w przedsiębiorstwach lub tworząc własne start-upy. Studenci są celowo dobierani w grupy, nie znają się, są z różnych wydziałów, używają różnego języka komunikacji. Dzięki pracy w zespole nad konkretnym problemem zleconym przez przedsiębiorstwo lub Urząd m. st. Warszawy studenci rozwijają szereg umiejętności i kompetencji społecznych. Praktyczne zajęcia oraz nauczanie projektowe pozwalają im na nabycie cech wymaganych dziś przez pracodawców m.in. umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odwagi, uczciwości, nieschematycznego myślenia, ale jednocześnie wiedzy merytorycznej i umiejętności analitycznych.

Źródło: Zespół rektorski INFOX PW