Studenci WEiTI PW laureatami Konkursu im. Profesora Adama Smolińskiego

W XXIII Konkursie im. Profesora Adama Smolińskiego Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich nagrody zdobyło nagrody dwóch studentów  WEiTI PW. Wyniki prac zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem.

Mgr inż. Paweł Mazurek - opiekun dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz (Instytut Telekomunikacji) zdobył II nagrodę, a mgr inż. Konrad Markowski - opiekun dr inż. Tomasz Osuch (Instytut Systemów Elektronicznych) zdobył III nagrodę. Nagrody zostały wręczone 16 grudnia podczas Spotkania Świąteczno-Noworocznego SEP.

Mgr inż. Paweł Mazurek w swojej pracy magisterskiej System transmisyjny o uproszczonej budowie i dużej pojemności w oknie 1310 nm przeprowadził badania na możliwością realizacji systemów transmisyjnych o pojemności 400-1000 Gbit/s w oknie 1310 nm dla potrzeb realizacji ultra-szybkiego Ethernetu następnej generacji. Wyniki jego prac zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych jak IET Optoelectronics czy Microwave and Optical Technology Letters i spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska badawczego.

Na zdjęciu od lewej: Paweł Mazurek i Konrad Markowski/fot. WEiTI PW

Na zdjęciu od lewej: Paweł Mazurek i Konrad Markowski/fot. WEiTI PW

Mgr inż. Konrad Markowski w pracy magisterskiej Modelowanie siatek Bragga zapisanych na przewężeniach światłowodowych opracował uniwersalny model siatki Bragga na przewężeniu światłowodowym do numerycznej analizy oraz projektowania siatek do zastosowań czujnikowych i w telekomunikacji światłowodowej. Model został z sukcesem wdrożony i jest wykorzystywany jako narzędzie wspierające technologię siatek Bragga w ISE, PW. Wyniki prac zaprezentowano na konferencjach: The XXXII-th IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2013 oraz 15th Conference on Optical Fibers and Their Applications 29.01.2014 – 01.02.2014, Białystok - Lipowy Most, Poland, na szkole letniej ITSS 2014 w Kopenhadze, a także opublikowane zostały w dwóch artykułach Proc. SPIE.

W ubiegłorocznej edycji tegoż konkursu III nagrodę zdobył mgr inż. Paweł Czyżak (opiekun dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz).

Zwycięzcom gratulujemy!

Podobny materiał:
Studentki WEiTI PW wygrywają w sumo

Źródło: WEiTI PW