Studenci Politechniki Warszawskiej wśród laureatów konkursu DPD

W kwietniu tego roku firma DPD Polska ogłosiła konkurs dla studentów uczelni i kierunków logistycznych na opracowanie najefektywniejszego modelu sieci logistycznej. W połowie lipca konkurs został rozstrzygnięty.

Projekt został zorganizowany pod hasłem „Wykołuj optymalne rozwiązanie” w ramach polityki zrównoważonego rozwoju DPD Polska. Zadanie polegało na zoptymalizowaniu modelu sieci transportowej, umożliwiającej doręczenia przesyłek w standardzie „next bussiness day”. Wykorzystując realne dane studenci mieli okazję poznać specyfikę branży TSL.

Do współzawodnictwa zgłosiło się sześć uczelni – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Stawką były atrakcyjne nagrody finansowe dla uczestników i grant dla uczelni, której zespół najlepiej rozwiąże zadanie.

Prace trwały trzy miesiące. Warto docenić, że zbiegły się z letnią sesją egzaminacyjną, co dla wielu studentów stanowiło nie lada wyzwanie. Wszystkie zespoły nadesłały swoje opracowania w terminie. Zostały one dokładnie przeanalizowane i ocenione pod kątem zgodności z kryteriami wyznaczonymi przez organizatorów.

Zdaniem Rafała Nawłoki, prezesa DPD Polska, udział w konkursie na pewno zaprocentuje w dalszej karierze młodych logistyków. „Cieszy nas wysoki poziom merytoryczny większości prac. Liczymy, że właśnie ich autorzy – młodzi, przedsiębiorczy ludzie, którzy dobrze rozumieją współczesny świat i powszechnie korzystają z e-commerce, będą niebawem wdrażać innowacje w naszej branży” – mówi prezes Nawłoka.

Pierwsze miejsce zajęły ex aequo zespół Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i zespół Politechniki Krakowskiej. Drużyny tych dwóch uczelni zostały docenione za metodologię podejścia, uwzględnienie zmian na rynku, w tym szybkiego rozwoju e-commerce, oraz kompletność rozwiązania. Doceniono także trafność wniosków, które w dużej mierze pokrywają się z doświadczeniami DPD. Trzecie miejsce zajął zespół Politechniki Warszawskiej, który został wyróżniony za analizę zmian w konfiguracji sieci w zależności od wzrostu transportowanych wolumenów. Nagrody drugiego stopnia nie przyznano. Dodatkowe wyróżnienie otrzymał zespół Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu i Logistyki we Wrocławiu za wykorzystanie w modelu transportu intermodalnego.

Prawidłowe wykonanie ćwiczenia wymagało podejścia zgodnego z zasadami zarządzania projektowego, w którym trzeba było połączyć wiedzę z różnych obszarów w ściśle określonej sekwencji i harmonogramie. Dla dr Joanny Baran z SGGW projekt naukowy DPD jest modelowym przykładem współpracy biznesu i nauki. „Studenci stanęli przed realnym, wieloaspektowym problemem – takim, z jakim mogą się spotkać w przyszłej pracy zawodowej” – wyjaśnia dr Baran.

Opiekun naukowy grupy z Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Paweł Więcek potwierdza, że główną wartością jest dla studentów praktyczny charakter zadania i mocne osadzenie w realiach biznesowych.

„Studenci uczyli się ustalania priorytetów, a każdemu celowi cząstkowemu należało prawidłowo przypisać zasoby” – komentuje dr inż. Konrad Lewczuk z Politechniki Warszawskiej. „Już samo przeprowadzenie projektu do końca i uzyskanie spójnych odpowiedzi ma ogromne znaczenie dla ich dalszego rozwoju naukowego i zawodowego” - dodaje.

Źródło: DPD