Studenci Politechniki Warszawskiej podnoszą kompetencje

W dniach 14-27 października 2018 r. studenci Politechniki Warszawskiej wraz z opiekunami naukowymi uczestniczyli w dwutygodniowej wizycie studyjnej mającej na celu poznanie zagranicznych przedsiębiorstw. Głownym założeniem projektu było podnoszenie kompetencji zawodowych.

Istotnym elementem kształtowania kompetencji potrzebnych polskim pracodawcom jest zapoznanie się z praktykami rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej. Politechnika Warszawska ma liczne międzynarodowe umowy partnerskie o wymianie studentów oraz współpracuje z przedstawicielami pracodawców. Dlatego też sześćdziesięciu studentów oraz dwóch opiekunów naukowych z Wydziału Inżynierii Produkcji - prof. nzw. dr hab. inż Kazimierz Waćkowski oraz dr Michał Bańka - uczestniczyło w wizytach studyjnych w zagranicznych dużych przedsiębiorstwach. Grupa zwiedziła m.in. Orlen Lietuva w Możejkach, Silputa, Tallink Silja Line, Viking Line, Grida, Allergomedica, Svyturys Alus, Aldaris.

Dwutygodniowa wizyta studyjna w krajach: Litwa, Łotwa, Szwecja, Finlandia, Estonia możliwa była w związku z realizacją przez Politechnikę Warszawską projektu „Twój Certyfikat na Przyszłość” (UDA-POWR.03.01.00-00-k312/15), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 180 studentów Politechniki Warszawskiej uczestniczących w edukacji na poziomie stacjonarnych studiów wyższych I stopnia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Projekt jest nastawiony na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy przez podnoszenie ich kompetencji.

Zdjęcie wykonano na Litwie w Możejkach w Rafinerii PKN ORLEN. ORLEN Lietuva jest jedyną rafinerią przerobu ropy naftowej w krajach nadbałtyckich posiadającą pozycję lidera rynków paliwowych Litwy, Łotwy i Estonii. Spółka wykorzystuje trzy główne kanały sprzedaży produktów paliwowych jakimi są litewski rynek lokalny, eksport lądowy na Łotwę i Ukrainę oraz do Polski i Estonii, a także eksport drogą morską do Europy Zachodniej i USA z wykorzystaniem terminalu Klajpedos Nafta.

Źródło: Wydział Inżynierii Produkcji PW
Zdjęcie: dr Michał Bańka WIP PW