Staże studenckie w UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje o możliwości odbycia stażu w tamtejszym Departamencie Techniki. 

W przypadku stażu z własnej inicjatywy, student musi okazać CV, NNW oraz wniosek. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz szczegóły dotyczące praktyk oraz stażów można znaleźć TUTAJ.
Proponowany staż dotyczy zagadnień znajdujących się we właściwościach Departamentu Techniki, zgodnych z regulaminem organizacyjnym UKE.

Zakres tematyczny Departamentu Techniki obejmuje m.in. zagadnienia techniki telekomunikacyjnej, współpracy z sektorem energetycznym (współkorzystanie z infrastruktury przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i energetycznych), norm i standardów telekomunikacyjnych, oddziaływaniem technologii komunikacyjnych typu SFSK, BPSK, PRIME, G3 na PLC.