Staże długoterminowe – spotkanie informacyjne

W ramach "Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej" sfinansowane zostaną 3-miesięczne staże dla studentów 9 jednostek naszej Uczelni. 

W ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" od 2009 roku przyznawane są stypendia pozwalające na udział w 3-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach oraz instytucjach zarówno w kraju jak i za granicą. Do tej pory możliwość skorzystania z takiego programu mieli studenci 7 Wydziałów PW w ramach zadań 14–20.

Wychodząc naprzeciw studentom pozostałych Wydziałów uruchomione zostało Zadanie 57, którego celem jest sfinansowanie 3-miesięcznych pobytów stażowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach naukowych. Biuro ds. projektu „Programu Rozwoju Politechniki Warszawskiej” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące tych stażów.

Na spotkanie Biuro Projektu zaprasza studentów:
• ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia
• w trakcie trwania studiów II stopnia

W konkursie mogą wziąć udział studenci z 9 jednostek Politechniki Warszawskiej:
1. Wydziału Inżynierii Materiałowej
2. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
3. Wydziału Geodezji i Kartografii
4. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
5. Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
6. Wydziału Transportu
7. Wydziału Inżynierii Lądowej
8. Wydziału Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
9. Kolegium Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Płocku

Stypendyści otrzymają 1 000 zł /miesięcznie na staże krajowe trwające 3 miesiące.

Biuro ds. projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskie" zaprasza osoby, które zastanawiają się nad kształtowaniem swojej przyszłej kariery zawodowej lub chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o Projekcie. Przedstawi ideę Projektu oraz nowe Zadanie dotyczące organizacji staży. Postara się odpowiedzieć również na wszystkie pytania i rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.

Spotkanie odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, sala 315, Plac Politechniki 1, czwartek 23 stycznia o godz. 16.15

Więcej informacji o Projekcie i zasadach rekrutacji można znaleźć na stronie www.pr.pw.edu.pl.