Środa za poniedziałek

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, dnia 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć obowiązującym w środę.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

" 3.W semestrze zimowym:
  2) 21.12.2015 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę;"

zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 21/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016.