Rekrutacja do kolejnej edycji Programu Mentoringowego PW

Do 7 marca 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia do Programu Mentoringowego Politechniki Warszawskiej, skierowanego do studentów co najmniej trzeciego roku oraz absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia nauki.

Program zakłada spotkania mentee (studenta) z mentorem (osobą z kilkuletnim doświadczeniem w branży), mające na celu wsparcie studentów w rozwoju potencjału i kompetencji, a także w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Mentorami są w większości absolwenci PW, którzy osiągnęli sukces w swoich dziedzinach. Reprezentują oni cały przekrój branż od IT, produkcji, projektowania, badań, marketingu, lotnictwa po public relations i sektor zbrojeniowy.

Za prowadzenie programu odpowiada Biuro Karier PW.

Aplikować można TUTAJ>>