Rekrutacja do kolejnej edycji Programu Mentoringowego PW

Do 6 stycznia 2020 r. studenci Politechniki Warszawskiej (minimum trzeci rok studiów) mogą zgłaszać się do II edycji Programu Mentoringowego Biura Karier PW.

Głównym celem programu jest stworzenie partnerskiej relacji między osobą Mentora, najczęściej absolwentem PW, który odniósł sukces w swojej branży, i Mentee, czyli studentem PW będącym na minimum trzecim roku studiów.

Istotę mentoringu stanowi sam proces rozwoju oparty na regularnych spotkaniach (minimum cztery). Ich przebieg będzie zgodny z realnymi potrzebami i celami zawodowymi Mentee. Mentor w tej relacji pełni rolę zaufanego doradcy, który dzieli się swoją praktyczną wiedzą, inspiruje i motywuje. Student dzięki tej wiedzy może rozwijać swój potencjał i kompetencje. Kluczowa jest jednak aktywność i zaangażowanie studenta.

Szczegóły rekrutacji i sylwetki Mentorów dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro Karier PW