Promocje doktorskie i habilitacyjne w ramach obchodów Święta PW

W dniu 14 listopada 2014 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbyło się wręczenie promocji doktorskich i habilitacyjnych połączone z uroczystym posiedzeniem Senatu w ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Promocje doktorskie:

 • Wydział Architektury

dr Iwona Liżewska, promotor: prof. dr hab. Robert Kunkel,

 • Wydział Chemiczny

dr Justyna Ostrowska, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk,
dr Agnieszka Szudarska, promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szafran,            

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr Grzegorz Nieradka, promotor: dr hab. Bohdan Butkiewicz,

 • Wydział Elektryczny

dr Marcin Ziółek, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Goryca,

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

dr Agata Penconek, promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Moskal,

 • Wydział Inżynierii Lądowej

dr Andrzej Kasprzak, promotor: prof. dr hab. Wojciech Gilewski,

 • Wydział Inżynierii Materiałowej

dr Joanna Kozłowska, promotor: prof. dr hab. Marcin Leonowicz,

 • Wydział Inżynierii Produkcji

dr Anna Floriańczyk, promotor: prof. dr hab. Konstanty Skalski,
dr Paweł Skoczylas, promotor: prof. dr hab. Mieczysław Kaczorowski,

 • Wydział Inżynierii Środowiska

dr Bartosz Wąsikowski, promotor: prof. dr hab. Marek Nawalany,

 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr Marek Sadowski, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski,

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

dr Łukasz Szabłowski, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Badyda,

 • Wydział Mechatroniki

dr Michał Ceremuga, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jakubowska,
dr Dariusz Łukaszewsk, promotor: prof. dr hab. Leszek Sałbut,

 • Wydział Transportu

dr Rafał Melnik, promotor: prof. dr hab. Bogdan Sowiński,
dr Dominika Szterk, promotor: prof. dr hab. Marek Malarski. 

Promocje habilitacyjne:    

 • Wydział Architektury,

dr hab. Grzegorz Bukal

 • Wydział Chemiczny

dr hab. Paweł Maksimowski,

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr hab. Piotr Bilski,
dr hab. Artur Tomaszewski,

 • Wydział Elektryczny

dr hab. Dariusz Baczyński,

 • Wydział Fizyki

dr hab. Michał Makowski,
dr hab. Michał Wilczyński,

 • Wydział Geodezji i Kartografii

dr hab. Marcin Karabin,
dr hab. Jerzy Chmiel,

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

dr hab. Władysław Moniuk,

 • Wydział Inżynierii Lądowej

dr hab. Piotr Woyciechowski,

 • Wydział Inżynierii Materiałowej

dr hab. Dariusz Oleszak,

 • Wydział Inżynierii Środowiska

dr hab. Ryszardowi Zwierzchowskiemu,

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

dr hab. Wojciech Bujalski,
dr hab. Tomasz Goetzendorf-Grabowski,

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

dr hab. Jacek Dziurdź,
dr hab. Zbigniew Żebrowski,

 • Wydział Transportu

dr hab. Ewa Kardas-Cinal,
dr hab. Jarosław Korzeb.

Podobny materiał:
Święto Politechniki Warszawskiej