Projekt rewaloryzacji drewnianego dworca kolejowego absolwenta PW wyróżniony

Projekt rewaloryzacji dworca kolejowego w Gąsocinie mgr. inż. arch. Adama Parzyszka, absolwenta Wydziału Architektury PW, otrzymał wyróżnienie w konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza.

W swojej pracy pt. „Drewniane zabytkowe dworce kolejowe dawnej drogi Żelaznej Nadwiślańskiej a współczesne standardy użytkowe i funkcjonalne na przykładzie dworca kolejowego w Gąsocinie” absolwent PW omówił warianty i możliwości rozbudowy zachowanych drewnianych dworców Kolei Nadwiślańskiej z 1877 r.

W części projektowej przedstawił koncepcję rewaloryzacji dworca kolejowego w Gąsocinie. Zakłada ona zachowanie funkcji dworcowej w zabytkowych pomieszczeniach oraz budowę nowych niezależnych konstrukcyjne od obiektu zabytkowego kubatur mieszczących powiązane ze sobą funkcje. Została zaproponowana funkcja Domu Kultury wraz salami warsztatowymi i powierzchniami sklepowymi, a także nieodłącznym elementem kojarzonym z przestrzenią dworca - gastronomią.

Autor projektu: mgr inż. arch. Adam Parzyszek

Wokół dworca mgr inż. arch. Adam Parzyszek zaprojektował m.in. tzw. letnią poczekalnię, miejsca na rowery, odpowiednie skomunikowanie kolei oraz komunikacji autobusowej, parkingi, rampy dla osób niepełnosprawnych oraz dogodnie powiązania budynku dworcowego z peronami. Promotorem pracy był dr inż. arch. Marcin Górski.

Autor projektu: mgr inż. arch. Adam Parzyszek

Nagroda im. Profesora Jana Zachwatowicza została ustanowiona w roku 2000 przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz: Katarzynę Zachwatowicz-Jasieńską, Krystynę Zachwatowicz-Wajdę i Andrzeja Wajdę - w stulecie urodzin Profesora. Konkurs przeznaczony jest dla studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich za dyplomowe prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Autor projektu: mgr inż. arch. Adam Parzyszek

Jan Zachwatowicz (1900-1983) - architekt, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, był Generalnym Konserwatorem Zabytków w latach 1945-1957, jednym z głównych inicjatorów odbudowy zespołu staromiejskiego Warszawy i wybitnym badaczem dziejów architektury polskiej w jej związkach z architekturą europejską.

Źródło: Wydział Architektury PW