Program stypendialny Akademia Danfoss

Rusza czwarta edycja programu stypendialnego Akademia Danfoss, wspierającego uzdolnionych studentów z województwa mazowieckiego i pomorskiego. 

Organizatorzy programu wyłonią trzech laureatów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 5 tys. zł i możliwość odbycia płatnych praktyk w firmie Danfoss Poland. Półfinaliści, którzy nie zdobędą nagrody głównej, zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie rekrutacji do Programu Praktyk Letnich.

Proces wyłonienia zwycięzców programu stypendialnego Akademia Danfoss składa się z pięciu etapów:

  • Zbieranie aplikacji (do 31 marca 2014).
  • Pierwsza selekcja/rozmowy rekrutacyjne (23 marca - 9 kwietnia 2014): etap zakończy się wyłonieniem dwunastu kandydatów.
  • Półfinał (kwiecień 2014): przeprowadzenie prezentacji przed komisją egzaminacyjną na podstawie zadanego wcześniej case study.
  • Finał (maj 2014): wyłonienie trzech laureatów na podstawie multimedialnego CV kandydata oraz profilu kandydata opracowanego na podstawie dokumentów przygotowanych we wcześniejszych etapach programu.
  • Uroczystość wręczenia nagród (maj 2014).

Akademia Danfoss jest objęta honorowym patronatem Ambasady Królestwa Danii, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, a także patronatem medialnym Radia Kampus, Radia Bogoria oraz portali: Praca.pl, dlaStudenta.pl oraz StudentNews.pl.

Rokrocznie organizacyjnie program wspierają: Biura Karier Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: Danfoss Poland