Program Stypendialny „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego"

Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłaszają nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla czynnych studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych. Honorowy patronat nad programem objął Premier Mateusz Morawiecki.

Program Stypendialny przeznaczony jest dla czynnych studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych, od drugiego roku studiów do 26 roku życia. Honorowy patronat nad programem sprawuje Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W jego ramach przyznane zostaną stypendia roczne w wysokości 1 250 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Organizatorzy podjęli decyzje o ufundowaniu stypendiów dla stu studentów, prezentujących aktywną postawę życiową, przejawiających motywację do nieustannego podejmowania nowych wyzwań. Zamierzają wesprzeć młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale przede wszystkim mają bogate zainteresowania oraz aktywnie działają w swoich środowiskach. Na patronów programu wybrano małżeństwo: Halinę Konopacką i Ignacego Matuszewskiego - wszechstronnie uzdolnionych Polaków, którzy wykorzystywali swoje zdolności i pasje w służbie kraju i stanowią inspirację dla współczesnych.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Fundacji Lotto