Prace magisterskie absolwentek PW nagrodzone w konkursie „Project Master 2021”

Praca magisterska Magdaleny Dąbrowskiej, absolwentki Wydziału Inżynierii Lądowej PW, zwyciężyła w konkursie „Project Master 2021” na najlepsze prace z zakresu zarządzania projektami.

Kapituła konkursu nagrodziła pracę magisterską Magdaleny Dąbrowskiej pt. „Ocena wpływu wybranych parametrów budowy na opóźnienia w realizacji, z wykorzystaniem uczenia maszynowego”. Laureatka wykazała w niej, że możliwe jest wskazanie cech kontraktu, które jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji mogą mieć wpływ na terminowość oddania drogi do użytkowania. Promotorem pracy był dr inż. Hubert Anyż.

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała Kamila Gumienny, absolwentka Wydziału Zarządzania PW, za pracę magisterską pt. „Analiza i ocena narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami multibranżowymi”. Zbadała w niej poziom jakości narzędzi do zarządzania projektami multibranżowymi, które zostały wdrożone w największych przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce. Przedstawiła również przebieg i wyniki międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM Politechniki Warszawskiej na przykładzie jednego z zadań projektowych, centrum kongresowego. Promotorką pracy była dr Małgorzata Waszkiewicz.

„Project Master” to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami, organizowany od 2002 r. przez IPMA Polska oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lista laureatów konkursu dostępna jest TUTAJ>>

Grafika: IPMA Polska