Powitanie zagranicznych studentów

19 lutego 2016 r. ESN PW przy wsparciu International Students Office zorganizowało spotkanie powitalne dla nowoprzybyłych studentów międzynarodowych. Była to okazja do wzajemnego poznania się oraz uzyskania kluczowych informacji o Polsce.

Program spotkania obejmował między innymi powitanie studentów przez przewodniczącą ESN Ewę Gerus, prezentację powitalną ISO, quiz na temat wiedzy o Polsce „How much do you know about Poland?” oraz prezentację na temat kursów języka polskiego w SJO. Następnie studenci mieli okazję zapoznać się z programem rozpoczynającego się Orientation Week, czyli tygodnia różnych atrakcji zaplanowanych przez ESN na najbliższe dni specjalnie dla studentów międzynarodowych.

W powitaniu uczestniczyło ok. 130 zagranicznych studentów, zarówno uczestników programu Erasmus oraz innych wymian, jak i studentów przyjętych na studia regularne. Podczas spotkania każdy jego uczestnik otrzymał pakiet powitalny z gadżetami PW i ESN.

Na studia regularne na semestr letni 2016 zostało przyjętych 116 nowych studentów spoza UE. Dodatkowo naukę na PW rozpoczyna w tym semestrze ponad 90 studentów międzynarodowych w ramach programu Erasmus i innych wymian studenckich.

Źródło: CWM PW