Polskie miasta przyszłości oczami studentów

Wizualizacja miasta przyszłości przygotowana przez Koło Naukowe Architektury Jutra PW w ramach raportu „Polskie miasta przyszłości 2050 oczami młodych”

Miasta w roku 2050 są przede wszystkim zielone oraz dobrze skomunikowane, wizualizacja przygotowana przez Koło Naukowe Architektury Jutra PW

Samowystarczalne i ekologiczne, z zadowoloną oraz zintegrowaną społecznością – tak polskie miasta w 2050 r. widzą przyszli architekci i urbaniści. Swoją wizją podzielili się m.in. członkowie Koła Naukowego Architektury Jutra PW.

Jak chcemy, by wyglądały miasta w 2050 r.? – takie pytanie zadali sobie studenci z kół naukowych z trzech uczelni: AD FUTURUM na Uniwersytecie Warszawskim, Ecosystem na Politechnice Śląskiej i Architektury Jutra na Politechnice Warszawskiej. Stworzyli wspólną wizję, a także zaproponowali, jak małymi krokami można stopniowo się do niej przybliżać.

- Wypracowany przez nas wspólny scenariusz jest propozycją drogi, jaką możemy podążać – w kierunku lepszego jutra. Mamy świadomość, że temat miast przyszłości nie został jeszcze wyczerpany oraz istnieje wiele innych aspektów do przepracowania. Jest to nasze akademickie spojrzenie na zagadnienie związane z kształtowaniem miast przyszłości, które niewątpliwie może być rodzajem wstępu do dalszych rozważań - mówi Michał Skowroński, prezes Koła Naukowego Architektury Jutra.

Za kilkadziesiąt lat miasta mają efektywnie gospodarować ograniczonymi zasobami i być samowystarczalne. Dzięki autonomicznemu transportowi zasilanemu z odnawialnych źródeł energii i odpowiedzialnemu podejściu do budownictwa uda się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia.

Wizualizacja miasta przyszłości przygotowana przez Koło Naukowe Architektury Jutra PW w ramach raportu „Polskie miasta przyszłości 2050 oczami młodych”

Blokowiska i duże osiedla muszą przejść transformację – z „miejskich sypialni” stać się przestrzeniami spotkań, pracy, rozrywki, wizualizacja przygotowana przez Koło Naukowe Architektury Jutra PW

Realna ma stać się koncepcja miasta gąbki, zakładająca wykorzystanie infrastruktury do gospodarowania wodą poprzez jej retencjonowanie, magazynowanie i uwalnianie, gdy jest to potrzebne.

W przyszłości życie przeniesie się bliżej centrów miast, a „rozlewanie się” ich zabudowy na przedmieścia będzie systematycznie ograniczane. W wizji pojawia się również idea miast 15-minutowych, zapewniających dostęp do potrzebnych usług w pobliżu miejsca zamieszkania.

A ludzie? Ich zadowolenie ma być wizytówką miast przyszłości. Wpłyną na to rozwinięte więzi społeczne, które zapewnią duże ilości zieleni miejskiej oraz powszechnie dostępne przestrzenie integracji sąsiedzkiej.

Wizualizacja miasta przyszłości przygotowana przez Koło Naukowe Architektury Jutra PW w ramach raportu „Polskie miasta przyszłości 2050 oczami młodych”

Nowoczesne technologie i inteligentne rozwiązania idą w parze z estetyką i harmonią przestrzeni, zapewniając użytkownikom poczucie komfortu, wizualizacja przygotowana przez Koło Naukowe Architektury Jutra PW

- Można powiedzieć, że aktualnie to my, młodzi specjaliści, kształtujemy przestrzeń dla nas i naszych dzieci. Raport jest pierwszym krokiem, który pozwoli nam na rozwinięcie skrzydeł i dalsze poszukiwania wizji jutra. Krokiem, który pozwoli na świadomą realizację naszych pomysłów - podkreśla Michał Skowroński.

W opracowaniu wizji „Polskie miasta przyszłości 2050 oczami młodych” uczestniczyli: Michał Skowroński, Kinga Batte, Martyna Podrażka, Gabriela Bolisęga, Dominika Dołębska, Nina Kamińska, Karolina Słomiany, Magda Niewczas oraz Adrianna Kowalczyk z Koła Naukowego Architektury Jutra PW. Jest ona odpowiedzią na raport, który ukazał się w grudniu 2021 r. z inicjatywy Grupy Saint-Gobain, Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i firmy 4CF.