Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Politechnika Warszawska - międzynarodowa i wielokulturowa

Politechnika Warszawska - międzynarodowa i wielokulturowa

Jest ich ponad 1700 i pochodzą z 94 państw. To studenci zagraniczni, którzy wybrali Politechnikę Warszawską, aby zdobywać w niej wiedzę, specjalistyczne umiejętności, ale także pokazywać kulturę swojego kraju i poznawać naszą. Skąd pochodzą zagraniczni żacy i na jakich wydziałach studiują najliczniej?

Dzięki multidyscyplinarnej edukacji, umożliwiającej zdobycie szerokiej wiedzy, specjalistycznych umiejętności i rozwój własnych zainteresowań, dyplom Politechniki Warszawskiej jest rozpoznawalny i ceniony na rynku międzynarodowym. Z roku na rok w PW przybywa studentów z różnych zakątków świata, którzy wybierają PW jako Alma Mater. Obecnie jest ich 1 709.

Indie, Ukraina i Białoruś

Najwięcej studentów zagranicznych w PW pochodzi z Indii - ponad 400. Licznie reprezentowane są również kraje zza wschodniej granicy Polski: Ukraina - ponad 300 studentów i Białoruś - prawie 200. W Politechnice uczy się 115 osób z Turcji, a także prawie 90 Hiszpanów. Tuż za tymi państwami plasują się Chiny z ponad 70 studentami w Politechnice Warszawskiej.

- Jest wiele powodów, by wybrać Politechnikę Warszawską. Przede wszystkim to najlepsza uczelnia techniczna w Polsce. Kierowałem się jakością edukacji i zdecydowanie jest ona bez zarzutu. Zdaniem studentów Politechnika jest doskonałym miejscem do budowania bliskich relacji z wykładowcami i profesorami. Jako student ósmego semestru mogę śmiało to potwierdzić - mówi Caner Özata, pochodzący  z Turcji student elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym PW.

Wysoki poziom nauczania był również jednym z ważnych powodów, dla których na studia w Politechnice Warszawskiej zdecydował się Erick Moreno z Ekwadoru. - Na decyzję wpłynęły również wysoki wskaźnik zatrudnienia absolwentów oraz możliwośc udziału w projektach europejskich i programie wymiany Erasmus+ - dodaje student elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym PW.

W gronie studentów zagranicznych są m.in. osoby z tak odległych zakątków świata, jak: Zimbabwe, Oman, Sri Lanka, Filipiny czy Ekwador i Peru.

Zdarza się, że studenci z zagranicy, którzy kształcili się w PW, wiążą swoje losy z Uczelnią na dłużej. - Kiedy byłem w Chinach, zawsze marzyłem o studiach za granicą. Na szczęście znalazłem w internecie interesującą ofertę Politechniki Warszawskiej. Podczas studiów doświadczyłem dobrego środowiska akademickiego w Politechnice i wzbudziłem duże zainteresowanie tematem mojej pracy magisterskiej. Miałem również szansę dowiedzieć się więcej o kulturze i historii Polski, co sprawia, że bardziej kocham ten kraj i uczelnię - mówi dr inż. Jikun Wang z Instytutu Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki PW. - Aby kontynuować moje badania, aplikowałem na studia doktoranckie w PW. Moim opiekunem naukowym była prof. Teresa Zielińska. Udzieliła mi wielu porad i bardzo wspierała. Zainspirowała mnie, by tak jak ona kształcić studentów i przekazywać im swoją wiedzę, doświadczenie. Polska jest doskonałym miejscem do podjęcia nauki, a Politechnika Warszawska to jedna z najlepszych uczelni dla studentów z całego świata - podkreśla. 

Najpopularniejsze wydziały

Najliczniejsza reprezentacja zagranicznych żaków studiuje na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa - prawie 300 osób. 270 uczy się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a ponad 200 na Wydziale Elektrycznym. Prawie 180 studentów z zagranicy zdobywa wykształcenie na Wydziale Inżynierii Produkcji, a prawie 130 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Ponad 100 studentów z innych państw uczy się na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Kierunki, które cieszą się największą popularnością wśród studentów zagranicznych to: elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym, zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji, informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz lotnictwo i kosmonautyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Aktywna współpraca międzynarodowa

Za współpracę międzynarodową i działania promocyjne w tym zakresie odpowiada Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. - Jesteśmy obecni na zagranicznych portalach edukacyjnych, w mediach społecznościowych, uczestniczymy w międzynarodowych targach edukacyjnych, wydarzeniach informacyjno-promocyjnych, przygotowujemy materiały informacyjne dla zagranicznych kandydatów i partnerów Uczelni, a także filmy promocyjne - wylicza Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora CWM.

Centrum Współpracy Międzynarodowej koordynuje m.in. wymiany w ramach programów edukacyjnych Erasmus+ (w roku akademickim 2017/2018 na studia w PW przyjechało 430 studentów, natomiast za granicę wyjechało 294), Erasmus Mundus czy ATHENS, mającym na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi. W ramach tego programu w roku akademickim 2017/2018 Uczelnia gościła 115 studentów zagranicznych.

PW prowadzi również wymianę studentów z zagranicą w ramach umów bilateralnych, umów o współpracy naukowo-badawczej, innych programów edukacyjnych i stypendialnych, praktyk i staży zagranicznych, a także w celu prowadzenia badań naukowych.

Komunikacja to podstawa

Coraz większa liczba studentów zagranicznych  w  PW potwierdza, że Uczelnia kładzie duży nacisk na zwiększanie międzynarodowej wymiany wiedzy oraz wzmacnianie zrozumienia, tolerancji i szacunku dla różnych idei i kultur. W tym kontekście ważny jest także aspekt językowy. Jak zaznaczył prof. Jan Szmidt, Rektor PW, w komentarzu do raportu „Smart Industry Polska 2019”, będącego podsumowaniem badań przeprowadzonych wśród inżynierów na zlecenie firmy Siemens oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii „inżynier 4.0 musi biegle władać nie tylko językami programowania, ale również musi być sprawnym językowo w środowisku międzynarodowym, gdzie komunikacja jest podstawą wypracowywania innowacyjnych rozwiązań oraz kreatywnego podejścia do problemów”.

Opracowanie i grafika: Biuletyn PW
Dane liczbowe udostępnione przez Dział ds. Studiów PW oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW