Podsumowanie programu „Najlepsi z najlepszych”

Studenci Politechniki Warszawskiej zaprezentowali działalność kół naukowych na spotkaniu podsumowującym program „Najlepsi z najlepszych”. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest największym beneficjentem tej inicjatywy.

W spotkaniu, które odbyło się 19 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Kopernika, udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju dr Andrzej Kurkiewicz, pracownicy tego departamentu oraz studenci kół naukowych, które realizowały projekty Najlepsi z Najlepszych.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, jako największy beneficjent tej inicjatywy, był reprezentowany przez dwa koła naukowe: Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów oraz Studenckie Koło Astronautyczne. W spotkaniu udział wzięli Dziekan MEiL prof. Janusz Frączek, dr. hab. inż., prof. PW Artur Rusowicz oraz pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych mgr. inż. Paulina Chrobocińska.

Premier Beata Szydło, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Podsekretarz Stanu dr Piotr Dardziński na Targach Hannover Messe 2017 oglądają pojazd KN SKAP MEiL PW "Kropelka", prezentowany przez Pawła Radziszewskiego ze SKAP, wyróżniony w programie "Najlepsi z najlepszych"/fot. Facebook MNiSW

Studenci Politechniki Warszawskiej mieli dwa wystąpienia: „Rozwój i automatyzacja układu napędowego pojazdu o minimalnym zużyciu paliwa oraz projekt i wykonanie kompozytowej konstrukcji samonośnej pojazdu klasy miejskiej na międzynarodowe zawody Shell Ecomarathon” oraz „Projekt robota mobilnego na zawody University Rover Challenge oraz podwodnego na zawody Marine Advanced Technology Education”.

Paweł Radziszewski z KN SKAP MEiL PW (na samym środku) na Hannover Messe 2017/fot. Facebook MNiSW

Najlepsi z najlepszych to program grantowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oferujący wsparcie finansowego dla wybitnie uzdolnionych studentów, zgłaszających chęć uczestnictwa w międzynarodowych konkursach i zawodach. W zakończonej właśnie I edycji beneficjentami zostało siedem zespołów z Politechniki Warszawskiej, w tym cztery z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Powiązane materiały:

Najlepsi z Najlepszych studiują w Politechnice Warszawskiej
Projekty studentów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW docenione

Źródło: MEiL PW