Piątek za wtorek

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, dnia 12 maja 2015 r. (wtorek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć obowiązującym w piątek.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:
 
" 3.W semestrze letnim:
    2) 12.05.2015 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;"
 
zgodnie z  §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 25/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015.