PW wśród najbardziej prodoktoranckich uczelni

W dwunastej edycji konkursu na najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce - PRODOK Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce. Tegoroczna Gala została objęta patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa PAN.

Po raz siódmy zorganizowano również konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN. Uczelnie oraz Instytuty PAN podlegają ocenie na podstawie kryteriów takich jak: rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Nagrody za wynik otrzymany w klasyfikacji generalnej PRODOK 2019:

  • I miejsce - Uniwersytet Jagielloński
  • II miejsce - Uniwersytet Warszawski
  • III miejsce - Politechnika Warszawska

Tytuł najlepszego Samorządu Doktorantów otrzymała Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Szczegółowe wyniki konkursów są dostępne na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów: krd.edu.pl

Powiązane materiały:

PW i UW najbardziej prodoktoranckimi uczelniami 
Politechnika Warszawska wśród najbardziej prodoktoranckich uczelni 

Źródło: krd.edu.pl
Zdjęcie: PW