Oferta stypendialna Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Szkoła Biznesu PW zaprasza do skorzystania z oferty stypendiów na studia Executive MBA adresowanej do pracowników, doktorów oraz doktorantów naszej Uczelni. Kolejna propozycja skierowana jest do kandydatów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej przyznane zostanie 6 stypendiów dla pracowników, doktorów oraz doktorantów, dzięki którym koszt studiów może zostać zredukowany o 25% tj. z 14 900 Euro na 11 175 Euro.

O uzyskanie stypendium mogą starać się kandydaci, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

  • pomyślnie przejdą wszystkie etapy rekrutacji na studia EMBA,
  • posiadają status pracownika, doktora lub doktoranta PW,
  • podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z Zarządzeniem.

Pełna treść Zarządzenia TUTAJ

Kolejną propozycją Szkoły Biznesu PW są stypendia dla studentów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Tu decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej przyznane zostaną 3 stypendia dla najlepszych kandydatów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym koszt studiów może zostać zredukowany o 25% tj. z 14 900 Euro na 11 175 Euro.

Więcej szczegółów TUTAJ

Źródło: Szkoła Biznesu PW