Najlepsi z Najlepszych! 4.0.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”. Wśród zwycięskich projektów siedem pochodzi z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

W konkursie wpłynęło łącznie 169 wniosków. Do oceny merytorycznej skierowano 167 ofert, w tym 12 z Politechniki Warszawskiej, 8 z Wydziału MEiL PW. Ostatecznie dofinansowanie przyznano 117 projektom. Trafi ono do dziewięciu inicjatyw z Politechniki Warszawskiej, w tym aż siedmiu z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa:

  • Budowa rakiety z silnikiem hybrydowym na międzynarodowe zawody Spaceport America Cup. Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych - Studenckie Koło Astronautyczne.
  • Budowa i rozwój robota mobilnego na zawody European Rover Challenge oraz University Rover Challenge. Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych - Studenckie Koło Astronautyczne.
  • Budowa i rozwój autonomicznych robotów: humanoidalnego i podwodnego. Udział studentów w międzynarodowych zawodach robotycznych oraz konferencjach naukowych - Koło Naukowe Robotyków.
  • Rozwój pojazdów przyszłości - samochodu autonomicznego w skali 1:10 oraz łazika marsjańskiego. Udział studentów w międzynarodowych zawodach robotycznych oraz konferencjach naukowych - Koło Naukowe Robotyków.
  • Projekt i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych na międzynarodowe zawody SAE Aero Design 2020 - Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe SAE AeroDesign.
  • Projekt bolidu wyścigowego startującego w międzynarodowych zawodach Formula Student - WUT Racing.
  • Projekt i budowa bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania misji autonomicznych oraz prezentacja wyników na międzynarodowej konferencji - MELAVIO.

Koordynatorem projektów ze strony Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW jest mgr inż. Paulina Chrobocińska, Główny specjalista ds. projektów, Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych.

Rekomendacje do finansowania uzyskały również projekty: Kontynuacja i rozwój projektu motocykla klasy PreMoto3 - cykl wyjazdów na międzynarodowe zawody i konferencje  z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW oraz Katalizator kobaltowy osadzony na mieszanym tlenku Mg-La pochodzenia hydrotalkitowego do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku z Wydziału Chemicznego PW.

Lista projektów rekomendowanych do finansowania w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Informacje o programie „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Źródło i zdjęcie: Wydział MEiL PW