Nagrody dla absolwentów PW w konkursie Złoty Medal Chemii 2015

II nagrodę w konkursie otrzymał Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jedno z wyróżnień przyznano Maciejowi Białogłowskiemu reprezentującemu ten sam Wydział naszej Uczelni.

Konkurs „Złoty Medal Chemii” - organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont  ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z dziedziny chemii i jej pogranicza. Autorem zwycięskiej pracy jest Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który oprócz statuetki otrzymał nagrodę finansową. Student pracował nad sposobem odzyskiwania kosztownych katalizatorów, które mogą być przydatne np. w produkcji leków.

- W swojej pracy skupiłem się na systemie, który pozwoliłby odzyskiwać katalizatory, które są bardzo kosztowne i przez to nie są stosowane w przemyśle - powiedział w rozmowie z PAP Sawczyk. Laureat w swojej pracy zajmował się katalizatorami palladowymi. Związki te przyspieszają zachodzenie pewnych reakcji chemicznych, ale trudno je potem usunąć z roztworu i użyć ponownie. Rozwiązanie Sawczyka zakłada, że katalizatory mogłyby być odzyskiwane z roztworu dzięki magnetycznym nanocząstkom. Usprawniłoby to produkcję m.in. farmaceutyków oraz herbicydów.

Zdobywcą Srebrnego Medalu Chemii i 5 tys. zł jest Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, którego badania mają znaczenie w tworzeniu tzw. teranostyków. Substancje tego rodzaju mogą być wykorzystywane w diagnostyce medycznej i terapii. Ich precyzyjne działanie umożliwia tzw. celowane leczenie m.in. nowotworów.

Temat pracy: Funkcjonalizacja magnetycznych nanokapsułek węglowych za pomocą polietylenoiminy (PEI) oraz chemiczna modyfikacja polimeru - praca wykonana pod opieką dr inż. Magdaleny Popławskiej.

Brązowy Medal Chemii oraz 2,5 tys. zł dostał Rafał Białek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego badania dotyczyły wytwarzania ogniw słoneczneych przy użyciu białek z bakterii wykorzystujących fotosyntezę.

Jedno z wyróżnień trafiło do Macieja Białogłowskiego za pracę: Synteza i charakterystyka nanocząstek o strukturze kesterytu, która została wykonana pod opieką prof. Sławomira Podsiadło.

Wszyscy finaliści konkursu zyskali również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach. W konkursie przyznano również nagrody finansowe.

- Myślę, że macie jeszcze czas na podjęcie decyzji, czy rzeczywiście interesuje was nauka. Jeśli tak uznacie - będzie to nas cieszyło. Bo nie ma nic lepszego dla profesora jak wychowanie uczniów, którzy kontynuują pracę naukowo-badawczą. Ale nawet jeśli uznacie, że nauka was nie interesuje, to też będzie dobrze. Zetknięcie się z nauką, pracą badawczą stanowi dobre przygotowanie do każdego zawodu - powiedział do laureatów dyrektor IChF PAN, prof. Marcin Opałło.

- Wierzę, że to zwycięstwo będzie mobilizować do dalszej pracy - skomentował prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Maciej Żylicz. - Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy odnoszą na świecie wiele sukcesów, więc tym bardziej należy wspierać młodych, zdolnych badaczy, którzy chcą rozwijać ten obszar nauki.

Do tegorocznej, piątej edycji „Złotego Medalu Chemii” nadesłano 51 zgłoszeń. Kolejna edycja Złotego Medalu Chemii rozpocznie się wiosną przyszłego roku.