Nagrody Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

25 listopada 2020 r. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zostały wręczone nagrody Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku z kierunku Budownictwo. 

Nagrody osobiście przekazał Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman Lulis w obecności Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Renaty Walczak.

Nagrody otrzymali:

  • mgr inż. Joanna Magdalena Wicher za pracę pt. „Projekt wykonania konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego”, wykonaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Romana Marcinkowskiego, prof. uczelni;
  • mgr inż. Damian Marcin Zalewski za pracę pt. „Projekt wykonania konstrukcji żelbetowej obiektu z analizą efektywności wykorzystania deskowań systemowych”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anny Krawczyńskiej-Piechna;
  • inż. Artur Wojciech Kiljan za pracę pt. „Opracowanie uproszczonej metody projektowania słupów w układach ramowych”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Piotra Wilińskiego i dr. inż. Piotra Dolnego,
  • mgr inż. Konrad Gałczyński za pracę pt. „Analiza możliwości lokalizacji, budowy i eksploatacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Słupno”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Hanny Bauman-Kaszubskiej.

Źródło i zdjęcie: Politechnika Warszawska Filia w Płocku