Nabór wniosków do Stypendium im. Mieczysława Króla

Zdjęcie przedstawia mężczyznę siedzącego przed ekranem laptopa

Wnioski można zgłaszać do 24 czerwca 2022 r./fot. freepix.com, autor: gpointstudio

Do 24 czerwca 2022 r. można składać wnioski o stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2022/2023. 

O stypendia mogą się ubiegać studenci Politechniki Warszawskiej posiadający obywatelstwo polskie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Kandydaci powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów i wykazać się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,25. Należy również spełniać warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl  do 24 czerwca 2022 r. 

Regulamin i wniosek stypendialny dostępne są TUTAJ>>